Administrativna upustva

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 30/2008 O Veterinarskoj farmakološkoj budnostiADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.29/2008 Za sprecavanje, kontrolu, suzbijanje i eradaciju bolesti Babezioze (Piroplazmoze) kod goveda, ovaca, koza i psiADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 31/2008 O registraciji i licenciranju matićnih voćnjaka i za potkalemljenje i natkalemljenje voća i vinove lozeADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 32/2008 O sprečavanju, kontrolu, suzbijanju i eradaciju bolesti Salmoneloze kod živinaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.18/2008 O veterinarsko-zdrvstvenim uslovima koje moraju ispunjavati objekti za uzgoj, proizvdnju i stavljanje u promet ribe, rakove i njihovih proizvodaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.27/2008 O kontroli i nadgledanju bolesti Zaraznog Rinotrakeita (IBR) i Viralne Diaree (BVD) kog govedaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 24/2008 Za unutrašnje i vanjske registre preduzeča za proizvodnju grožđa, vina i ostalih proizvoda od grožđa i vinaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.25/2008 ZA REPRODUKCIJU ZIVOTINJAADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 22/2008 O dozvoli iznošenja na tržište, upotrebe aktivnih substanci i upisa komercijalnog naziva proizvoda za zaštitu bilja koje sadrže aktivne substavnce dozvolene za upotrebuADMIN ISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 9/2008 0 licenciranju aktivnosti akvakultureADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.20/2008 O izradi registra proizvođača, uvoznika, izvoznika, uskladištača i raspodelioca biljka, biljnih proizvoda i drugih objekata u Ministarstvu Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog RazvojaADMINISTRATIVNO UPUSTVO BR 19/2008 O Izmeni i dopuni Administrativnog Upustva MA-Br. 26/2005 O Merama Nadzora Određenih Materija i Njihovih Rezidua u Živim Životinjama i Proizvodima Životinjskog PoreklaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR.21/2008 O odredivanju postupaka za prijem uzoraka za analizeADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 17/2008 O utvrđivanju kvaliteta jajaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 14/2008 Za kategorizaciju rasadnog materijalaADMINISTRATIVNO UPUSTVO BR.15/2008 O sprečavanju, suzbijanju i iskorenjivanju zaraznih pčelarskih bolestiADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 13/2008 O priznavanju i prihvatanju hibrida kukuruzaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 12/2008 O testiranju uzgojne i upotrebljene vrednosti – UUV sorti krompiraADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 11/2008 O priznavanju i prihvatanju sorti strnih žitaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 06/2008 O sprečavanju, kontroli, suzbijanju i iskorenjivanju bolesti Antraksa -Crnog PrištaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 5/2008 Za uzgoj puieva i stavljanju na promet njihovih proizvodaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO BR. 07/2008 O suzbijanju i iskorenjivanju bolesti Bruceloze kod ovaca, koza i svinja
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h