Administrativna upustva

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR.29/2007 Za određivanje oblika i sadržaja podataka u fitosertifikatu za izvoz, re-eksport i fitosertifikatu za unutrašnji promet bilja, biljnih proizvoda i ostalih objekataADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR. 25/2007 0 Amandmanu Administrativnog Uputstva MA~BR. 18/2005 od 06.07.2005 0 Veterinarskoj kontroli uvoza i tranzita prehranbeninh i neprehrambenih proizvoda iivotinjskog porekla, iivih zivotinja i materija za razmnoiavanje ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 24/2007 ZA SPORTSKO- REKREATIVNI RIBOLOV, SREDSTVA I OPREMU ZA SPORTSKO —REKREATIVNI RIBOLOVADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 21/2007 O funkcionisanju, nadležnostima i odgovornostima Laboratorije za veterinu i hranu KosovaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA -BR. 18/2007 0 struénim veterinarskim aktivnostima Komore veterinara KosovaADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA – BR. 20/ 2007 O utvrđivanju kritera za službenu kontrolu kvaliteta, pakovanja, etiketiranja, trgovanja i ostalih potrebnih kontrola sadnog materijalaADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA – BR. 19/2007 O dozvolu uvoza, plasmanu na tržište i upotrebu ovlašćenih pesticidaADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA – BR. 17/2007 Za formiranje i funkcionisanje regulativne službe i savetničkog borda za veštačka đubrivaADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 15/2007 O izmeni i dopunu Administrativnog Uputstva MA-Br. 25/2005 O prodaji šumskih trupaca i drvnih sortimenataADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR.14/2007 Registracija proizvodnje i određivanje genetske vrednosti reprodukcionih životinjaADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA - BR. 06/2007 O određivanju tarife cena usluga fitosanitarne kontroleADMINISTRATIVNO UPUTSTVO MA-BR. 13/2007 0 licenciranju poslovnih subjekata koji obavljaju aktivnost na prikupljanju, uskladi§tenju i trgovine koiama poreklom od iivih iivotinjaADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR. 04/2007 O izmeni i dopunu Administrativnog Upustva MA – BR.14/2004 O registraciji, licenciranju i određivanju takse za uvoznike, izvoznike i trgovce sadnog materijalaADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA – BR.03/2007 O izmeni i dopunu Administrativnog upustva MA-BR.12/2004 Za registraciju proizvođača sadnog materijalaADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR. 05/2007 ZA ODREDJIVANJE USLOVA STOVNIH PIJACAADMINISTRATIVNO UPUSTVO MA-BR. 02/2007 0 izmeni i dopuni Administrativnog Upustva MA BR. 07/2005 od 31.03.2005 za utvrdjivanje uslova za licenciranje Poslovnih subjekata koji se have veleprodajom i maloprodajom uvozom i markentingom Veterinarsko Medicinsk
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h