Këshilli Shkencor

Anëtarët e Këshillit Shkencor të AUV-së janë:
 
1.      Selvete Krasniqi, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, anëtare
2.      Bakir Kelmendi, Instituti Bujqësor i Kosovës, anëtar
3.      Alush Musaj, Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, anëtar
4.      Driton Sylejmani, Fakulteti i Bujqësisë, anëtar,
5.      Hajrip Mehmeti, Fakulteti i Bujqësisë, anëtar.

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h