Drejtorët e AUV-së

CV - Flamur Kadriu

CV - Ilirjana Zymberaj

CV - Mehdi Geci

CV - Sadik Heta

CV - Xhemajl Dervishi

Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h