Aktivitete

Fuqizohen kapacitetet shtetërore të mbrojtjes së prodhimtarisë bimore 04 shtator 2019Prishtinë, 4 shtator 2019 – Gjatë ditës së sotme u mbajt takimi përmbyllës i projektit të Binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë” i financuar nga Bashkimi Evropian. Projekti është realizuar në bashkëpunim me Shërbimin Shtetëror për Mbrojtjen e...
Therni kurban sigurt dhe pastër 09 gusht 2019Me rastin e festës se Kurban Bajramit, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë u bën thirrje të gjithë besimtareve mysliman të Kosovës, me rastin e përmbushjes se ritit të therjes se Kurbaneve të veprojnë në pajtim me ligjet e aplikueshme në Kosovë. Therjet të bëhen vetëm ne thertore të licencuara nga AUV. Kafsha e cila theret për konsum familjar dhe...
Kontrolli zyrtare i tregtimit dhe përdorimit të Produkteve Mbrojtëse të Bimëve 16 korrik 2019Ne kuadër të aktiviteteve të projektit të binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, ketë jave është vazhduar me përafrimin e bazës ligjore shtetrore me atë të Bashkimit Evropian ne fushat qe ndërlidhen me : Menaxhimin e Integruar te Dëmtuesve,...
Caritas i dhuron LUVK-së pajisje për testim të mjaltit 05 korrik 2019Sot është mbajtur ceremonia pranim dorëzimit të pajisjeve laboratorike donacion nga Caritas-i Zviceran. Ata i dhuruan Laboratorit të Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës një fotometër dhe një mikroskop si dhe atlasin e llojeve te polenit bashkë me standardet e testimit. Këto pajisje dhe dokumente do të ofrojnë mundësinë qe LUVK , të beje testimin e...
Monitorimi i dëmtuesve karantinor tek bimët nikoqire05 korrik 2019Bazuar ne planin e monitorimit të dëmtuesve karantinor i cili është hartuar ne bashkëpunim me ekspertet e projektit te binjakëzimit “Mbështetje në fuqizimin e kapaciteteve të sistemit të prodhimit dhe mbrojtjes së bimëve në Kosovë ”, inspektoret Fitosanitar të Agjencisë se Ushqimit dhe Veterinarisë se bashku me përfaqësuesin e MBPZHR dhe...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h