Inspektorati Veterinar

Foto Galeria
Kontakti
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Zona Industriale, Fushe Kosovë
10000 Prishtinë, Kosovë

Telefon: 038 551918
Fax: 038 551962
Email: infoauv@ks-gov.net