Kumtesë për media

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, i\'u njofton për shfaqjen e sëmundjes Gungore të Lekurës te gjedhet edhe në Kosovë.

NJOFTIM

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të kafshëve dhe shëndetit publik, njofton të gjithë fermerët blegtoral...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h