NJOFTIM

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të kafshëve dhe shëndetit publik, njofton të gjithë fermerët blegtoral...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h