Vlerësimi i rrezikut Fitosanitar

Nga data 04-05.12.2017 u mbajt workshopi i organizuar nga TAIEX-i në bashkëpunim me AUV, me temën “ Vlerësimi i rrezikut Fitosanitar” në të cilin po...
Për Ankesa
thirni ne Numrin:
0800 111 22
Pa pagese 24h